Επισημαίνουμε ότι οι διαδρομές που πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έχουν σαν ελάχιστη χρέωση τα 5 €.